Şirketimiz, dürüst, güvenilir, etik, ilkelerine bağlı, seçkin ve profesyonel kadro yapılanması ile alanında deneyimli, bağımsız ve tarafsızdır.

İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 04 Ekim 2011 tarihinde, yurtiçi ve yurt dışındaki gayrimenkul değerleme, yatırım danışmanlığı, kentsel dönüşüm projeleri danışmanlığı ve değerlemesi, fizibilite çalışmaları ile gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerlendirilmesi konusunda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Şirketimizde, Türkiye’nin değişik illerinde SPK lisanlı ya da lisans almaya aday üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun, eğitim ve deneyimli değerleme uzmanları istihdam edilmektedir. Merkezi İstanbul’da olan İnvest, Türkiye geneline yayılmış temsilcilikleri ile bankalar, kamu kurumları, finans kurumları, katılım bankaları, SPK mevzuatına tabi şirketler başta olmak üzere gerçek ya da özel kurum/kuruluşlar gibi tüzel kişilere değerleme ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirketimiz kurulduğu günden itibaren doğru analiz doğru sonuç ilkesini temel alarak hazırladığı çok sayıda çalışmayı müşterilerine sunmuş ve çalışmalarına aynı ilkelerle devam ederek sektörde bir çizgi yakalamayı hedeflemektedir.

BAŞARIYI SAĞLAYANLAR

YÖNETİCİLERİMİZ

KADROMUZ

YETKİLENDİRME BELGELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri VIII No 35 Sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketleri Kurulca Listeye Alınmaları İle İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere kurulca 16.02.2012 tarih ve 5/155 sayılı toplantıda listeye alınmıştır.

Adobe-Reader

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 07.03.2013 tarih ve 5231 no’lu kararı ile de “Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar” listesine alınmıştır.

Adobe-Reader

ISO 9001 belgesine sahiptir.

Adobe-Reader

Değerleme
Talep Formu

Sürekli Bilgilendirme
Formu

İnsan
Kaynakları

REFERANSLARIMIZ